Sekcja Higieny Pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania Sekcji Higieny Pracy

 1. Nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie;
 2. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy, w tym w zakresie utrzymywania stężeń i natężeń  czynników szkodliwych dla zdrowia poniżej dopuszczalnych norm;
 3. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie substancji chemicznych i mieszanin przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny i wyroby;
 4. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy;
 5. Nadzór nad warunkami pracy pracowników narażonych na działanie szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki;
 6. Kontrola przestrzegania ustawy o produktach biobójczych;
 7. Nadzór nad wprowadzonymi do obrotu prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3;
 8. Nadzór nad warunkami pracy przy magazynowaniu, dystrybucji i stosowaniu środków ochrony roślin;
 9. Nadzór nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych;
 10. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie detergentów;
 11. Nadzór nad warunkami pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w podmiotach leczniczych;
 12. Kontrola prowadzonych prac przy usuwaniu materiałów zawierających azbest;
 13. Rozpatrywanie skarg pracowników na niewłaściwe warunki higieniczno-sanitarne w miejscu pracy.