Instrukcja poboru próbki wody do badania mikrobiologicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Próbki przyjmowane są od poniedziałku do wtorku od 1000 do 1215 

Pobieranie próbek wody do badania mikrobiologicznego

Należy zagwarantować, aby próbki były pobierane aseptycznie czystymi rękami lub w sterylnych rękawiczkach oraz zabezpieczone przed zachlapaniem. Podczas napełniania zamknięcie butelki, woreczka nie powinno mieć kontaktu z czymkolwiek (palcami, ziemią). Pozostawić trochę przestrzeni powietrznej w butelce, woreczku co pozwoli na wystarczające wymieszanie próbki przed jej analizą. Butelkę, woreczek zamknąć niezwłocznie po pobraniu próbki. Próbkę z sieci wodociągowej należy pobrać z kurka wody zimnej.

1. Woda z sieci wodociągowej
a. Przed napełnieniem butelki lub woreczka zeskrobać wszelkie zanieczyszczenia z kurka czerpalnego (kamień, muł, smary, lub inne materiały
pochodzące z zewnątrz ), które mogą wpaść do próbki. Nie pobierać próbki z nieszczelnych kranów. Usunąć wszelkie wylewki, wkładki lub inne akcesoria.
b. Dezynfekować kran najlepiej przez opalenie w płomieniu, jeśli jest to możliwe innymi metodami. Otwór zaworu czerpalnego z tworzywa sztucznego dezynfekować, po wcześniejszym oczyszczeniu, zanurzając go na 2 minuty do 3 minut w zlewce z roztworem podchlorynu, etanolu lub izopropanolu.
c. Otworzyć kurek na największy przepływ na 5 sekund do 10 sekund, następnie zredukować przepływ do połowy. Pozwolić wypływać
wodzie dość długo, aż do upewnienia się, że ani temperatura wody ani pozostałości środka dezynfekcyjnego nie mają wpływu na próbkę.
d. Umieścić butelkę pod kranem bez jego zamykania i powtórnego otwierania. Nie wypłukiwać białego proszku lub tabletek w butelce i woreczku
–jest to tiosiarczan sodu służący do inaktywacji środków dezynfekcyjnych.

2. Woda ze studni
W celu poznania jakości wody w studni niezbędna jest tylko krótka wymiana wody, prowadząca do wyeliminowania wpływu dezynfekcji zaworu.
Dezynfekcję zaworu przeprowadzić zgodnie z punktami: 1a, 1b. Do poboru wody może być użyta również czysta zanurzona pompa –pobór wody wykonać po zaledwie minimalnym pompowaniu. Ze studni bez urządzeń pompujących pobierać wodę za pomocą wiader itp. Przy nalewaniu nie dotykać butelki brzegiem wiadra. Nie zanurzać również butelki w wiadrze celem pobrania z niego wody.

3. Woda z basenów kąpielowych
Do rutynowych  badań wody z basenu wymagane jest pobieranie próbek podpowierzchniowych (od -10cm do -30cm) w punkcie przeciwległym, do wlotu. Butelki lub woreczki zanurzyć poziomo, unikając wypłukania tiosiarczanu, a następnie obracać do pozycji pionowej, aż do zebrania dostatecznej ilości wody.

4. Woda w kąpielisku
Próbki podpowierzchniowe (od -20cm do -30cm ) pobierać ze słupa wody o głębokości do 1m do 1,5m. W celu pobrania butelkę lub woreczek wprowadzić pod wodę na żądaną głębokość otworem do dołu. Następnie napełnić butelkę lub woreczek odwracając ją bokiem i wyciągnąć na wierzch, unikając zanieczyszczenia. Tam gdzie występuje przepływ wody, ustawić butelkę lub woreczek pod prąd.

Próbki podczas transportu schłodzić do temperatury (5±3)°C –(np. przez użycie pojemników z lodem ). Należy uważać aby nie zamrozić próbek. Chronić próbki przed światlem słonecznym. Próbki dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie. Opóźnienie powinno być tak małe, jak to tylko możliwe (max. 6 godzin) .  

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBKI ORAZ JEJ TRANSPORTU MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA UZYSKANE WYNIKI BADAŃ. LABORTATORIUM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POBÓR, WARUNKI TRANSPORTU PRÓBY POBIERANEJ PRZEZ KLIENTA.

Telefon kontaktowy : (32) 360-27-90; (32) 360-27-48; (32) 267-34-25;  (32) 267-36-57 wew 16