Pobór próbek wody do badania fizykochemicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU POBIERANIA PRÓBEK DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH I SENSORYCZNYCH ORAZ WARUNKÓW PRZYJĘCIA PRÓBEK DO BADAŃ

1. Próbki do badań wody należy pobrać do czystych pojemników
2. Próbkę wody przeznaczoną do badań sensorycznych (smak,  zapach), barwy należy pobrać  do  pojemników  szklanych  1  litrowych,  natomiast  do  pozostałych  badań
fizykochemicznych – do pojemnika plastikowego 1,5 litrowego
3. Przed  przystąpieniem  do  pobrania  wody przeznaczonej  do  spożycia,  należy przygotować punkt pobrania w następujący sposób: odkręcić kran, ustawić strumień
wypływającej  wody  tak,  aby  nie  rozpryskiwała  się  ona,  a  następnie pozwolić  jej swobodnie  wypływać - spuszczać wodę  ok. 10  minut,  w  celu usunięcia  wody
stagnującej w przewodzie do pobierania próbki i uzyskania  reprezentatywnej  próbki wody i stabilizacji warunków poboru
4. Przepłukać naczynia badaną wodą, a następnie napełnić je badaną próbką
5. Woda powinna wpływać do naczyniapowoli i przelewać się
6. Zaleca się całkowite napełnienie butelek wodą i zamknięcie korkiem w taki sposób, aby  nad powierzchnią wody nie pozostały pęcherzyki powietrza. Pojemniki z próbką
należy  szczelnie  zamknąć,  zabezpieczyć  przed  wpływem  światła  i  nadmiernym ogrzaniem oraz wstrząsaniem
7. Należy unikać zanieczyszczenia zewnętrznych ścianek naczynia z próbką
8. Próbki wody powierzchniowej pobrać spod powierzchni wody, z dala od brzegów, bez wzruszania osadów–szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie:

(32) 360-27-90; (32) 360-27-48; (32) 267-34-25;  (32) 267-36-57 wew. 135

9. Pobrane  próbki  wody  dostarczyć  do  laboratorium w  dniu  ich  pobrania,  w  jak najkrótszym czasie