Wykonywanie badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Badaniom  sanitarno-epidemiologicznym  podlegają  osoby  podejmujące  lub  wykonujące prace, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, a także uczniowie szkół, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania tych prac.

- Badanie    do    celów    sanitarno-epidemiologicznych    obejmuje    badanie    lekarskie i laboratoryjne.
- Badanie  laboratoryjne  polega  na  trzykrotnym  badaniu  kału  w  kierunku  nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella. Badania przeprowadza się z próbek pobranych w trzech kolejno następujących po sobie dniach.
- Po zakończeniu badań zostaje wydane sprawozdanie z badań.
- Po otrzymaniu sprawozdania z badań należy udać się do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o zdolności lub istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy
- Badania    laboratoryjne    do    celów    sanitarno-epidemiologicznych  przeprowadzają akredytowane  w  zakresie  przedmiotu  badania  na  podstawie  przepisów  o  systemie  oceny jakości,  laboratoria:  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej,  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej MSWiA,   Wojskowej   Inspekcji   Sanitarnej   lub   inne   laboratoria   na   podstawie   umów zawieranych z tymi organami.

Oddział  Laboratoryjny  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  w  Dąbrowie  Górniczej  posiada akredytację na wykonywanie badań laboratoryjnych do celów sanitarno-epidemiologicznych od dnia 05.02.2010 r.