Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania w zakresie Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

  1. Realizacja postanowień zawartych w dokumentach systemu jakości oraz stosowanie się do zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie standardów postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
  2. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych i promocji zdrowia w wybranych środowiskach;
  3. Pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;
  4. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb wdrażanych programów i akcji edukacyjno-zdrowotnych;
  5. Ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez placówki szkolno-wychowawcze i podmioty lecznicze oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności;
  6. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi w ramach podejmowanych działań prozdrowotnych;
  7. Podejmowanie czynności w zakresie zmniejszania zagrożeń zdrowia publicznegow obszarze środków zastępczych oraz prowadzenie działań profilaktycznych.

 

Artykuły

Przejdź do - „Nowe narkotyki – poradnik dla nauczycieli”
1 września 2020

„Nowe narkotyki – poradnik dla nauczycieli”

Poradnik opracowany w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi