Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin

od poniedziałku do piątku
w godzinach 700 –1430

Kierownicy i pracownicy przyjmują interesantów w godzinach pracy Stacji.
Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.
 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1400-1530 po uprzednim uzgodnieniu w Sekretariacie osobiście lub telefonicznie