Instalacja fotowoltaiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2018

Dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD instalacji fotowoltaicznej na budynku oraz modernizacja oświetlenia w budynku w ramach realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Informacja z otwarcia ofert

Kosztorys na cały zakres robót należy sporządzić w oparciu o pozycję 1-16 i 18 oraz 20-25 z pominięciem pozycji 17 i 19 dotyczących instalacji odgromowych

Odpowiedzi na pytania 17.07.2018 r.

Odpowiedzi na pytania 16.07.2018 r.

Odpowiedzi na pytania 9.07.2018 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Oferta

Załączniki nr 2-7

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

AKTUALIZACJA PRZEDMIARU ROBÓT, KOREKTA WYMIANY OŚWIETLENIA

Konstrukcja pod fotowoltaikę

Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa