Informacje dotyczące badań laboratoryjnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

- Próbki kału do badań wymaganych w celu wyrobienia książeczki sanepidowskiej przyjmowane  są  w  „Punkcie  przyjmowania  próbek”  mieszczącym  się  w  Będzinie, ul. Kościuszki 58 - II piętro

Dodatkowych   informacji   związanych   z   wykonywaniem   badań  można uzyskać pod nr tel.: (32) 360-27-91

- W  „Punkcie  przyjmowania  próbek”  osoba  badana  otrzymuje  probówki  z  podłożem  transportowym,  druk  zlecenia  na  badania laboratoryjne, przegląd  zlecenia  oraz  Instrukcję  pobierania  i  transportowania  próbek kału.  Wydawanie  probówek  oraz  druków  odbywa  się  od poniedziałku  do piątku w godzinach od 700 do 1430
 
- Zainteresowani otrzymaniem faktury za wykonane badania, są proszeni o zgłoszenie tego faktu podczas składania zlecenia na badania.

- Koszt trzykrotnego badania kału wynosi 99,00 zł.

Należność  za  badania  należy  wpłacić  na  konto  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

35 1010 1212 0054 2522 3100 0000

Druk  przelewu  można  uzyskać  na  stronie  internetowej  pod  adresem
http://www.pssedg.pl/doc/druk   lub   w   Punkcie   przyjmowania próbek,  a  wpłaty  dokonać  w  Urzędzie  Pocztowym,  banku  lub  przez internet.
Przy  dostarczeniu  pierwszej  próbki  do  badania  należy  okazać  dowód wpłaty za badanie.

- Próbki kału przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 700 do 1000
- Próbki  kału  należy  każdorazowo  pobrać  do  probówki  z  podłożem transportowym i dostarczyć do laboratorium w ciągu 48 godz. Dopuszcza się  możliwość  pobrania  próbki  kału  do  jednorazowego,  sterylnego pojemnika  zakupionego  w  aptece,  jeżeli  czas  od  pobrania  próbki  do momentu dostarczenia do laboratorium nie przekroczy 2 godz.

- Czas oczekiwania na sprawozdanie z badań wynosi 2-5 dni roboczych od dostarczenia trzeciej próbki.
- Wydawanie  sprawozdań  z  badań  odbywa  się  od  poniedziałku  do  piątku  w godzinach od 700 do 1430

Warunkiem wydania sprawozdania z badań jest zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym PSSE Dąbrowa Górnicza

Dodatkowych   informacji   związanych   z   wykonywaniem   badań   na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella można uzyskać pod nr tel.: (32) 360-27-91

Instrukcja postępowania podczas pobierania próbek kału