Wykonywanie badań wody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z:

- nowego obiektu,
- obiektu, do którego doprowadzone jest nowe przyłącze wodociągowe,
- obiektu po długim przestoju(kilka miesięcy),
- obiektu z ingerencją w instalację wodociągową,
- obiektu posiadającego własne ujęcie wody

Koszt 155 zł  + VAT

JEŻELI WODA POCHODZI Z WÓD POWIERZCHNIOWYCH LUB MIESZANYCH
dodatkowo: 45 zł + VAT
POBÓR PRÓBKI  PRZEZ UPRAWNIONEGO, CERTYFIKOWANEGO PRÓBKOBIORCĘ - GRATIS
TRANSPORT - cena do uzgodnienia z Klientem

Badanie mikrobiologiczne próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z:

- obiektu już wcześniej funkcjonującego
- obiektu, w którym dokonano zmiany sposobu użytkowania z niewielką ingerencją w instalację wodociągową – dot. obiektu niezwiązanego z produkcją lub obrotem żywnością
- obiektu funkcjonującego bez ingerencji w instalację wodociągową – dot. obiektu związanego z produkcja lub obrotem żywnością

Koszt 75 zł + VAT

JEŻELI WODA POCHODZI Z WÓD POWIERZCHNIOWYCH LUB MIESZANYCH
dodatkowo: 45 zł + VAT
POBÓR PRÓBKI  PRZEZ UPRAWNIONEGO, CERTYFIKOWANEGO PRÓBKOBIORCĘ - GRATIS
TRANSPORT – cena do uzgodnienia z Klientem

Klienci nie prowadzący działalności, chcący przebadać próbkę wody dla własnej informacji, mogą dostarczyć ją do badań laboratoryjnych osobiście:

- na badanie mikrobiologiczne – Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13 – II piętro
tel. (32) 262-38-12
- na badanie fizykochemiczne – Będzin, ul. Kościuszki 58 –I piętro
tel. (32) 267-34-25 - wew.15
(32) 267-36-57 - wew.15

Wytyczne:
Pobór próbek wody do badania fizykochemicznego
Pobór próbek wody do badania mikrobiologicznego

Informację na temat szerszego zakresu badań laboratoryjnych można uzyskać
- w zakresie badań mikrobiologicznych
- pod numerem telefonu: (32) 262-38-12
- w zakresie badań fizykochemicznych – pod numerem telefonu: (32) 267-34-25 – wew.15 (32) 267-36-57 -wew.15

Kontakt z próbkobiorcą: – pod numerem telefonu: (32) 262-38-12