Zapytania ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytania ofertowe poniżej 30 tysięcy euro


Artykuły

7 lutego 2019

Artykuły czystościowe

Dostawa artykułów potrzebnych do utrzymania czystości do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Będzinie ul. Kościuszki 58

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert do postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3 i 4

Załącznik 5

Oferta

29 stycznia 2019

Dostawa papieru

Dostawa papieru ksero do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

Otwarcie ofert

14 grudnia 2018

Dostawy filtrów

Sukcesywne dostawy filtrów i plastikowego sprzętu jednorazowego użytku dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert do postępowania

Informacja z otwarcia ofert


Sprostowanie

Ogłoszenie - poprawione

Ogłoszenie

11 grudnia 2018

Dostawy odczynników

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów odniesienia dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert do postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Sprostowanie

Ogłoszenie - poprawione

Ogłoszenie

26 września 2018

Wykonanie audytu

Wykonanie audytu ex-post dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

20 września 2018

Usługi telekomunikacyjne

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ NA RZECZ DWÓCH BUDYNKÓW POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wynik

Zbiorcze zestawienie ofert

Załącznik nr 4 - Projekt umowy (po wprowadzeniu zmian)

Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

2 lipca 2018

Wykonanie materiałów promocyjnych

Wykonanie materiałów promocyjnych dla  projektu pn.:„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin”

Ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania

Wynik