Zapytania ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytania ofertowe poniżej 30 tysięcy euro


Artykuły

14 grudnia 2018

Dostawy filtrów

Sukcesywne dostawy filtrów i plastikowego sprzętu jednorazowego użytku dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert do postępowania

Informacja z otwarcia ofert


Sprostowanie

Ogłoszenie - poprawione

Ogłoszenie

11 grudnia 2018

Dostawy odczynników

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów odniesienia dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert do postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Sprostowanie

Ogłoszenie - poprawione

Ogłoszenie

26 września 2018

Wykonanie audytu

Wykonanie audytu ex-post dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

20 września 2018

Usługi telekomunikacyjne

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ NA RZECZ DWÓCH BUDYNKÓW POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wynik

Zbiorcze zestawienie ofert

Załącznik nr 4 - Projekt umowy (po wprowadzeniu zmian)

Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

2 lipca 2018

Wykonanie materiałów promocyjnych

Wykonanie materiałów promocyjnych dla  projektu pn.:„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin”

Ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania

Wynik

22 maja 2018

Dostawy plastikowego sprzętu

Sukcesywne dostawy plastikowego sprzętu jednorazowego użytku dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

Ogłoszenie

Wynik

21 maja 2018

Dostawy odczynników

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów odniesienia dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

Ogłoszenie

W Załączniku nr 2 pakiet 2B w Formularzu cenowym w pozycji 5 winno być napisane:
Standard konduktometryczny --  2500 µS – chlorek potasowy standaryzowany w 25°C

Odpowiedzi na pytania

Wynik