Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Kontrole urzędowe
20 maja 2020

Kontrole urzędowe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2020/466 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (CoVID019) kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe mogą być przeprowadzane przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Dąbrowie Górniczej za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość.

Przejdź do - Informacja z dnia 4 lipca 2020 roku, godzina 10:30 związana z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w Dąbrowie Górniczej i powiecie będzińskim
4 lipca 2020

Informacja z dnia 4 lipca 2020 roku, godzina 10:30 związana z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w Dąbrowie Górniczej i powiecie będzińskim

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie nadzorowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej - Dąbrowa Górnicza, powiat będziński

- liczba osób poddana kwarantannie z nałożoną decyzją administracyjną – 31
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – 8
- liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 228
- liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 254
- liczba ozdrowieńców - 228
- liczba zgonów - 6

Czytaj więcej o: Informacja z dnia 4 lipca 2020 roku, godzina 10:30 związana z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w Dąbrowie Górniczej i powiecie będzińskim
Przejdź do - Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi
Przejdź do - Wytyczne MRiRW i GIS
18 maja 2020

Wytyczne MRiRW i GIS

dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Czytaj więcej o: Wytyczne MRiRW i GIS
Przejdź do - Koronawirus - pytania i odpowiedzi
14 maja 2020

Koronawirus - pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań dotyczących koronawirusa zachęcamy do odwiedzenia strony, na której zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przejdź do - Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS
9 czerwca 2020

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS

Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Przejdź do - Informacje dotyczące badań laboratoryjnych próbek kału
11 maja 2020

Informacje dotyczące badań laboratoryjnych próbek kału

Oddział Laboratoryjny wznawia z dniem 12.05.2020 r. przyjmowanie próbek.

Przejdź do - Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3