Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Szczepienia

Szczepienia są najskuteczniejszą metodą profilaktyczną w zwalczaniu chorób zakaźnych, dzięki ich masowej realizacji można w przypadku wielu chorób doprowadzić nie tylko do poprawy sytuacji epidemiologicznej ale również eliminacji pewnych zachorowań.  Ponad 200 – letnia historia szczepień  pokazuje, że miliony ludzi na świecie zawdzięczają im życie. Szczepionki zawierają określone antygeny, dzięki nim w naszym organizmie tworzy się pamięć immunologiczna, która umożliwia szybkie rozpoznanie drobnoustrojów chorobotwórczych, przez co są one unieszkodliwiane w krótkim czasie. W ten sposób nie dochodzi do pełnego rozwoju choroby.

Zalety szczepień:

Dzisiaj, kiedy bezpośrednia groźba śmierci lub kalectwa spowodowana chorobami zakaźnymi została zmniejszona, najważniejszym czynnikiem wpływającym na poziom uodpornienia jest sposób postrzegania problematyki szczepień przez społeczeństwo.