Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Laboratorium

Oddział Laboratoryjny


Kierownik - mgr Sławomira Gajewska-Budzik

telefon (32) 360-27-90; (32) 360-27-48; (32) 267-34-25;  (32) 267-36-57 - wewnętrzny 32
e-mail ol@pssedg.pl


Sekcja Badań Fizykochemicznych i Środowiskowych


Kierownik - mgr Katarzyna Grzybek

telefon (32) 360-27-90; (32) 360-27-48; (32) 267-34-25;  (32) 267-36-57 wewnętrzny 35
e-mail olsp@pssedg.pl


Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń


Kierownik - mgr Jolanta Kistela

telefon (32) 360-27-91
e-mail bakteriologia@pssedg.pl

Oddział Laboratoryjny PSSE w Dąbrowie Górniczej posiada od dnia 04.08.2004 Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 520 Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 520