Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Sterylizacja w gabinetach kosmetycznych, tatuażu

Postępowanie z narzędziami wykorzystywanymi podczas świadczenia usług kosmetycznych, fryzjerskich i tatuażu.

Opinia Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii w EE-072-8/16 z dnia 28.12.2016 r. dot. sterylizatorów kulkowych i urządzeń typu "cavoclave"

Procesy jakim powinny być poddawane narzędzia wielokrotnego użycia.