Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Druki do pobrania

Nadzór Zapobiegawczy

Higiena Komunalna

Higiena Pracy

Higiena Żywności Żywienia

Epidemiologia

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)