Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe poniżej 30 tysięcy euro


Artykuły

2 lipca 2018

Wykonanie materiałów promocyjnych

Wykonanie materiałów promocyjnych dla  projektu pn.:„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin”

Ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania

Wynik

22 maja 2018

Dostawy plastikowego sprzętu

Sukcesywne dostawy plastikowego sprzętu jednorazowego użytku dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

Ogłoszenie

Wynik

21 maja 2018

Dostawy odczynników

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów odniesienia dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

Ogłoszenie

W Załączniku nr 2 pakiet 2B w Formularzu cenowym w pozycji 5 winno być napisane:
Standard konduktometryczny --  2500 µS – chlorek potasowy standaryzowany w 25°C

Odpowiedzi na pytania

Wynik

11 maja 2018

Dostawy filtrów

Sukcesywne dostawy filtrów i plastikowego sprzętu jednorazowego użytku dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

Ogłoszenie

Wynik

10 maja 2018

Dostawy podłoży

Sukcesywne dostawy podłoży, testów, surowic i odczynników lateksowych do badań mikrobiologicznych

Ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania

Wynik

9 maja 2018

Dostawy odczynników

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów odniesienia dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

Ogłoszenie

Unieważnienie

23 kwietnia 2018

Odpady medyczne

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Będzienie ul. Kościuszki 58

Ogłoszenie

Wynik

19 kwietnia 2018

Odpady niebezpieczne

Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Będzinie ul. Kościuszki 58

Ogłoszenie

Wynik