Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Nadzór nad przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe, placówki pracy pozaszkolnej oraz ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie: