Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 maja 2017

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej, jako beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach poddziałania 1.3.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,

pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji – Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie

ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin”,

informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

 Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1)   specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl

 lub

 2)   elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci