Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Termomodernizacja

23 marca 2018

Temomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Informacja z otwarcia ofert wraz z załącznikiem o przynależności do grupy kapitałowej

Uwaga. Załącznik należy dostarczyć w ciągu 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej.

 

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 01.03.2018 r.

Projekt budowlano-wykonawczy - przedmiar rewizja 180309

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotlownia gazowa - przedmiar rewizja 180309

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 03.03.2018 r.

Projekt budowlano-wykonawczy - przedmiar rewizja 180309

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 04.03.2018 r.

Projekt budowlano-wykonawczy - przedmiar rewizja 180309

Pytanie i odpowiedzi, które wpłynęły 07.03.2018 r.

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 13.03.2018 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie dot. otwarcia ofert oraz uzupełnienie brakującej części pkt. 3 str. nr 2

Załączniku nr 1 do SIWZ - Oferta

Załączniku nr 2 do SIWZ

Załączniku nr 3 do SIWZ

Załączniku nr 4 do SIWZ

Karta gwarancji do Załącznika nr 4

Ocena ornitologiczna

Decyzja RDOŚ

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlano-wykonawczy (Ogólna specyfikacja techniczna, projekt budowlany, przedmiar robót)

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową (Ogólna specyfikacja techniczna, opis. przedmiar robót)

Instalacja elektryczna niezbędna do C.O. (Ogólna specyfikacja techniczna, opis. przedmiar robót)

Załącznik 5a uzupełniona dokumentacja projektowa o brakujące przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy - przedmiar rewizja 180309

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotlownia gazowa - przedmiar rewizja 180309