Nabór na stanowisko Stażysty/Młodszego asystenta w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2018

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

ogłasza nabór na stanowisko Stażysty/Młodszego asystenta

w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

Ilość wolnych miejsc: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: PSSE w Dąbrowie Górniczej – budynek w Będzinie, ul. Kościuszki 58

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: technologia żywności lub zdrowie publiczne - dietetyka.
 2. Staż pracy: nie wymagany.
 3. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu.
 4. Obsługa komputera – praca w środowisku Windows.
 5. Odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność i wysoka kultura osobista.
 6. Umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji.

Główne zadania na w/w stanowisku:

 1. Bieżący nadzór sanitarny nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunkami żywienia zbiorowego;
 2. Nadzór nad jakością zdrowotną żywności;
 3. Bieżący nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
 4. Prowadzenie  wymaganych rejestrów i ewidencji;
 5. Działania w zakresie systemu RASFF;
 6. Pobór próbek żywności zgodnie z „Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS”;
 7. Działania w ramach systemu RAPEX, w zakresie kosmetyków;
 8. Rozpatrywanie interwencji mieszkańców.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i dotychczasowe zatrudnienie.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku” należy składać w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej – budynek w Będzinie przy ul. Kościuszki 58, w godzinach od 8:00 do 14:00 lub przesłać na skrzynkę pocztową: kadry@pssedg.pl

Wybrani kandydaci otrzymają telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.