Komunikat dotyczący grypy ptaków A(H5N8)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2017

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków informujemy, że dotychczas nie stwierdzono przypadku zakażenia wirusem grypy ptaków H5N8 u człowieka i ocenia się, że ryzyko przeniesienia wirusa na człowieka w krajach Unii Europejskiej jest bardzo niskie.

Przeprowadzone w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach wstępne badania wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują brak głównych cech przystosowawczych wirusa do organizmu człowieka. Biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów. Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej.

Do zakażenia drobiu dochodzi przez kontakt bezpośredni z ptactwem dzikim, lecz najczęściej pośredni, przez użytkowanie zbiorników wodnych lub terenów, na których znajdują się odchody dzikich ptaków. W szerzeniu się zakażeń pomiędzy fermami drobiu dużą rolę odgrywa człowiek, gdyż wirus łatwo przenosi się na odzieży, sprzęcie czy środkach transportu. Bardzo ważnym źródłem zakażenia może być słoma zawierająca odchody dzikich ptaków i stosowana jako ściółka w obiektach, w których utrzymywany jest drób.

Wirusem odpowiedzialnym za zwiększoną liczbę zachorowań na grypę u ludzi w sezonie epidemicznym 2016/2017 jest wirus grypy sezonowej typu A podtyp H3N2.

Źródło:

http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/files/H5N8/Raport_H5N8_10.02.2017.pdf

 

Informacje Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie:

W dniu 10.02.2017 r. potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Chruszczobród, gm. Łazy, powiat zawierciański.
Ze względu na lokalizację ogniska obszary zagrożony (o promieniu 10 km od ogniska) zachodzą na teren powiatów będzińskiego oraz m. Dąbrowa Górnicza.

W związku z powyższym ustanowiono obszar zapowietrzony i zagrożony. Na terenie działania PIW Będzin utworzono obszar zagrożony obejmujący miejscowości: Siewierz, Gołchowice, Podwarpie, Wojkowice Kościelne oraz następujące dzielnice miasta Dąbrowa Górnicza: Trzebiesławice, Ujejsce, Wygiezłów, Sikorka, Bugaj, Tucznawa, Ząbkowice, Łosień, Łęka i północno zachodnia część Błędowa.
W obszarach tych obowiązują zakazy i nakazy opisane w rozporządzeniu – należy zapoznać się z nimi i wdrożyć ich stosowanie!
Aktualnie na opisanych obszarach odbywa się spis i perlustracja stad drobiu.
Czynności wykonywane  są przez pracowników powiatowego inspektoratu weterynarii  w Będzinie, a także lekarzy weterynarii oddelegowanych do pomocy z innych powiatowych inspektoratów województwa śląskiego.
Apelujemy do Państwa o udzielenie wszelkich informacji i niezbędnej pomocy osobom które pracują w terenie, od tego zależy sprawne przeprowadzenie narzuconych prawem działań.
Równocześnie przypominamy o obowiązku zgłaszania wszelkich niepokojących objawów u drobiu, w szczególności zwiększonych upadków do tutejszego inspektoratu.

opis

mapa

mapa regionu

Źródło: www.piw-bedzin.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie