Kontrole urzędowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2020/466 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (CoVID019) kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe mogą być przeprowadzane przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Dąbrowie Górniczej za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo pis

    logo pis