Bezpieczne Ferie 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2019

W okresie trwania ferii zimowych tj. od 11 lutego do 22 lutego 2019r. przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej zorganizowali akcje profilaktyczne pod hasłem „Bezpieczne Ferie 2019 r.”

• Spotkanie w dniu 11-go lutego  2019r. z dziećmi  w przedszkolu Nr 9, 11 w Czeladzi oraz 15-go lutego w Przedszkolu „ Zając Poziomka „w Dąbrowie Górniczej zajęcia z przedszkolakami miały na celu przekazanie informacji (w formie prelekcji) na temat: profilaktyki chorób zakaźnych, higieny osobistej oraz roli szczepień ochronnych. Dzieci  podczas zajęć utrwalały wiedzę na temat zdrowego i bezpiecznego spędzania czasu,  aktywności fizycznej i skutków niewłaściwego odżywiania.  Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach wykazując wysoki poziom wiedzy na temat zdrowia.

• Dnia 19-golutego 2019r w Centrum Handlowym „ Pogoria” w Dąbrowie Górnicze zorganizowano punkt informacyjno- konsultacyjny, w którym  ogół społeczeństwa   ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży mogli uzyskać porady na temat profilaktyki chorób nowotworowych, zakaźnych, bezpiecznego wypoczynku wolnego od nałogów. Młodzieży zaprezentowano  symulacje upośledzenia zmysłów przy wykorzystaniu alko i narkogogli oraz skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z  zażywania środków uzależniających i psychoaktywnych.

• Podczas akcji dystrybuowano wśród uczestników materiały edukacyjne na powyższe tematy celem utrwalenia wiedzy uzyskanej podczas spotkania i umocnienia właściwej postawy wobec zdrowia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo pis

    logo pis

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie