Zakończenie prac budowlanych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2018

W  dniu 08.11.2018 r. przeprowadziliśmy ostatni odbiór końcowy i zakończyliśmy roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno  – Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie  ul. Kościuszki 58, 42 – 500 Będzin.” w ramach poddziałania 1.3.1 dla osi priorytetowej: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu zrealizowaliśmy roboty budowlane mające na celu uzyskanie jak najlepszego efektu energetycznego i ekologicznego budynku użyteczności publicznej.
W tym celu wykonaliśmy roboty w zakresie :

1)    docieplono fundamenty budynku,  wykonano izolację przeciwwilgociową i opaskę betonową wokół budynku,
2)    ocieplono ściany zewnętrzne budynku styropianem, położono tynk z elementami dekoracyjnymi i wykonano obróbki blacharskie,
3)    ocieplono przegrody stropodachu i  odtworzono gzyms poza krawędź zewnętrzną ściany po jej ociepleniu w celu umocowania rur spustowych wraz  z orynnowaniem,
4) wykonano nową  instalację odgromową,
5) wymieniono drzwi zewnętrznych i wykonano szklane zadaszenie przed wejściem głównym do budynku,  
6)    wymieniono stare  okna w piwnicach wraz z montażem parapetów zewnętrznych   oraz montażem higrosterowanych nawiewników powietrza,
7)    wyremontowano pomieszczenie kotłowni i składnicy opału w celu przystosowania ich do montażu kotłowni gazowej,
8)    zgodnie z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Katowicach zamontowano  6 podwójnych budek lęgowych dla Jerzyka   pod nadzorem ornitologicznym.
Aby ograniczyć emisję CO2 do środowiska wymieniono zasilanie budynku w ciepło z węglowego na gazowe, w tym celu dokonano:

1)    demontażu istniejącej instalacji ogrzewania wraz z kotłem grzewczym opalanym ekogroszkiem,
2)    zainstalowano kocioł zasilany z instalacji gazowej,
3)    wymieniono przewody instalacji grzewczej,
4)    wymiano grzejniki z członowych na grzejniki płytowe wyposażone w zawory termostatyczne,
5)    wykonanie tablicy elektrycznej TPV w zakresie zabezpieczeń obwodów elektrycznych modernizowanej kotłowni oraz wykonanie  instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni.

W celu obniżenia kosztów energii elektrycznej zastosowano:
1)    do produkcji energii elektrycznej system z ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,99 kWp. Od momentu rozruchu instalacji fotowoltaicznej, tj. od 25.10.2018r. do 22.11.2018r. wytworzono 384,7 kW własnej energii którą zużyto na bieżące  potrzeby  budynku,
2)    dokonano modernizacji oświetlenia poprzez:
a)    całkowitą wymianę części istniejących opraw restrowych świetlówkowych,  
b)    wymianę źródeł światła z żarówek tradycyjnych na żarówki LED,
c)    wymianę świetlówek tradycyjnych na świetlówki LED,
Po protokolarnym  zakończeniu robót  budowlanych została umieszczona  w gruncie przed budynkiem Stacji, tablica pamiątkowa  dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin”.Sprzęt i wyposażenie  zmontowane w budynku, w ramach realizacji projektu zostały oznakowane naklejkami z logo Funduszu i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie ikona budowa

    ikona budowa