Rozpoczęcie prac

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2018

W  dniu 30.04.2018r. podpisaliśmy umowę z wybranym wykonawcą i 14.05.2018r. rozpoczęliśmy roboty budowlane

 w zakresie:

BRANŻA BUDOWLANA:

 1. ocieplenie fundamentów budynku wraz izolacją przeciwwilgociową i wykonanie opaski betonowej wokół budynku,
 2. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową, położenie tynku z elementami dekoracyjnymi, wykonanie obróbek blacharskich,
 3. ocieplenie przegród stropodachu i wykonanie krawędziowych elementów podkonstrukcji aby odtworzyć gzyms poza krawędź zewnętrzną ściany po jej ociepleniu w celu umocowania rury spustowej wraz  z orynnowaniem. Przed położeniem nowych warstw stropowych i papy nawierzchniowej zostanie wykonana  naprawa kominów wentylacyjnych  będących w bardzo złym stanie technicznym oraz zostanie  wykonana  konstrukcja pod planowaną w przyszłości instalację  fotowoltaiczną . Na obecnym etapie wykonawca wykona: konstrukcje murowaną słupków  na płycie żelbetonowej dachu, do których zostanie zamontowana główna konstrukcja nośna. W zakresie rzeczowym wykonawca  uwzględni systemowe podparcia pod panele fotowoltaiczne,  
 4. wykonanie instalacji odgromowej wg projektu,
 5. wymiana drzwi zewnętrznych i wykonanie szklanego zadaszenia przed wejściem głównym do budynku,  
 6. wymiana okien piwnic wraz z montażem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz montażem higrosterowanych nawiewników powietrza (40szt.),
 7. remont pomieszczeń kotłowni i składnicy opału w celu przystosowania ich do warunków jakie powinny spełniać w przypadku montażu kotłowni gazowej,
 8. montaż 6 podwójnych budek lęgowych dla Jerzyka zgodnie z opisem zawartym w pkt. 5 Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Katowicach. Montaż budek lęgowych odbywać się będzie pod nadzorem ornitologicznym.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ:

 1. demontaż istniejącej instalacji ogrzewania wraz z kotłem grzewczym opalanym ekogroszkiem,
 2. instalacja kotła zasilanego z instalacji gazowej,
 3. wymiana przewodów instalacji grzewczej,
 4. wymiana grzejników członowych na grzejniki płytowe wyposażone w zawory termostatyczne,
 5. wykonanie tablicy elektrycznej TPV w zakresie zabezpieczeń obwodów elektrycznych modernizowanej kotłowni oraz wykonanie  instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni.


Przed rozpoczęciem robót  budowlanych została umieszczona  w gruncie przed budynkiem Stacji, tablica informacyjna  dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin”, dofinansowanego w ramach poddziałania 1.3.1 dla osi priorytetowej: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.”

Na obecnym etapie wykonawca  ustawił rusztowania przy dwóch ścianach zewnętrznych budynku i rozpoczął ocieplanie styropianem po uprzednim przygotowaniu ścian do jego położenia.
W budynku, przystąpiono do demontażu starej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotła grzewczego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie zdjecie tablicy

  zdjecie tablicy