Dostawy odczynników

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2018

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów odniesienia dla laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

Ogłoszenie

W Załączniku nr 2 pakiet 2B w Formularzu cenowym w pozycji 5 winno być napisane:
Standard konduktometryczny --  2500 µS – chlorek potasowy standaryzowany w 25°C

Odpowiedzi na pytania

Wynik