Termomodernizacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2018

ZAKOŃCZONE

Temomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Informacja z otwarcia ofert wraz z załącznikiem o przynależności do grupy kapitałowej

Uwaga. Załącznik należy dostarczyć w ciągu 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej.

 

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 01.03.2018 r.

Projekt budowlano-wykonawczy - przedmiar rewizja 180309

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotlownia gazowa - przedmiar rewizja 180309

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 03.03.2018 r.

Projekt budowlano-wykonawczy - przedmiar rewizja 180309

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 04.03.2018 r.

Projekt budowlano-wykonawczy - przedmiar rewizja 180309

Pytanie i odpowiedzi, które wpłynęły 07.03.2018 r.

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 13.03.2018 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie dot. otwarcia ofert oraz uzupełnienie brakującej części pkt. 3 str. nr 2

Załączniku nr 1 do SIWZ - Oferta

Załączniku nr 2 do SIWZ

Załączniku nr 3 do SIWZ

Załączniku nr 4 do SIWZ

Karta gwarancji do Załącznika nr 4

Ocena ornitologiczna

Decyzja RDOŚ

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlano-wykonawczy (Ogólna specyfikacja techniczna, projekt budowlany, przedmiar robót)

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową (Ogólna specyfikacja techniczna, opis. przedmiar robót)

Instalacja elektryczna niezbędna do C.O. (Ogólna specyfikacja techniczna, opis. przedmiar robót)

 

AKTUALIZACJA PRZEDMIARU ROBÓT, KOREKTA WYMIANY OŚWIETLENIA

 

Konstrukcja pod fotowoltaikę

 

Załącznik 5a uzupełniona dokumentacja projektowa o brakujące przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy - przedmiar rewizja 180309

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotlownia gazowa - przedmiar rewizja 180309