Nabór na wolne stanowisko w Sekcji Epidemiologii

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2017

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

ogłasza nabór na stanowisko Stażysty/Młodszego asystenta

w Sekcji Epidemiologii

 

Ilość wolnych miejsc: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: PSSE w Dąbrowie Górniczej – budynek w Będzinie, ul. Kościuszki 58

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: zdrowie publiczne.
 2. Staż pracy: nie wymagany.
 3. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu.
 4. Obsługa komputera – praca w środowisku Windows.
 5. Odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność i wysoka kultura osobista.
 6. Umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji.

Główne zadania na w/w stanowisku:

 1. Bieżący nadzór sanitarny nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 2. Bieżący nadzór nad organizacją i wykonawstwem szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych;
 3. Prowadzenie gospodarki magazynowej preparatów szczepionkowych do realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych;
 4. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców;
 5. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, nadzoru epidemiologicznego, dokumentacji statystycznej oraz rejestrów z zakresu chorób zakaźnych;
 6. Sporządzanie sprawozdań z zakresu chorób zakaźnych;
 7. Realizacja innych zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

  Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i dotychczasowe zatrudnienie.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Sekcji Epidemiologii” należy składać w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej – budynek w Będzinie przy ul. Kościuszki 58, w godzinach od 8:00 do 14:00 lub przesłać na skrzynkę pocztową: kadry@pssedg.pl

Wybrani kandydaci otrzymają telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.