Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego informuje, że nie przyjmuje bezpośrednio interesantów.
Od dnia 16.03.2020 r. wstrzymuje się przyjmowanie do badań próbek wody, żywności oraz próbek kału
W SPRAWACH URZĘDOWYCH W GODZINACH 700-1435  PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY:

Będzin:

32 360-27-48        32 267-34-25
32 360-27-90        32 267-36-57

Dąbrowa Górnicza:

32 262-38-12

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej na temat koronowirusa - 795-513-569

ELEKTRONICZNY: E-MAIL: psse.dabrowagornicza@pis.gov.pl
ePUAP: /psse_dg/SkrytkaESP

 

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

  •     w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
  •     masz podwyższoną temperaturę,
  •     kaszlesz i masz duszności.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

  •     bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

  LUB

  • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?
Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Najważniejsze informacje dotyczące koronowirusa znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

Powiększ zdjęcie logo%20info
3 kwietnia 2020

Dezynfekcja/dekontaminacja ambulansów do przewozu chorych

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 27 marca 2020 r., dotyczącą dezynfekcji/dekontaminacji ambulansów do przewozu chorych oraz działań ograniczających ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2.

Czytaj więcej o: Dezynfekcja/dekontaminacja ambulansów do przewozu chorych
Powiększ zdjęcie logo%20pis
3 kwietnia 2020

Informacja z dnia 3 kwietnia 2020 roku, godzina 14:00 związana z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w Dąbrowie Górniczej i powiecie będzińskim

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie nadzorowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej - Dąbrowa Górnicza

- liczba osób poddana kwarantannie z nałożoną decyzją administracyjną –29
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – 1
- liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 4
- liczba ozdrowieńców - 0
- liczba zgonów - 0

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie nadzorowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej - Powiat będziński

- liczba osób poddana kwarantannie z nałożoną decyzją administracyjną –98
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – 5
- liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 17
- liczba ozdrowieńców - 2
- liczba zgonów - 0

Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym na terenie nadzorowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej tj. Dąbrowa Górnicza i powiat będziński - 413

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w woj. śląskim znajduje się na stronie internetowej WSSE w Katowicach.
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce znajduje sie na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Czytaj więcej o: Informacja z dnia 3 kwietnia 2020 roku, godzina 14:00 związana z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w Dąbrowie Górniczej i powiecie będzińskim
Powiększ zdjęcie logo%20gov
Powiększ zdjęcie logo%20info
31 marca 2020

Anonimowe skargi i wnioski

Na podstawie § 8  ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 46) wydanego na podstawie art. 226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zarządza się, co następuje:
 
1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Czytaj więcej o: Anonimowe skargi i wnioski
Powiększ zdjęcie logo%20pis
Powiększ zdjęcie logo%20info
28 marca 2020

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wyrobów piekarniczych

Ze względu na obawy klientów kupujących pieczywo luzem Główny Inspektor Sanitarny informuje, że nie ma żadnych doniesień naukowych wskazujących na zakażenie koronawirusem drogą pokarmową.

Czytaj więcej o: Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wyrobów piekarniczych
Powiększ zdjęcie logo%20płuca
25 marca 2020

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego – nie ma możliwości odmowy wykonania testów

Nie ma możliwości odmowy wykonania testów w kierunku koronawirusa jeśli jest wskazanie lekarskie tj. pacjent przejawia objawy niewydolności oddechowej, ma gorączkę, kaszel, duszność. Nie jest konieczne spełnienie żadnych dodatkowych kryteriów epidemiologicznych.

Czytaj więcej o: Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego – nie ma możliwości odmowy wykonania testów