Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA


Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

 + 48 222 500 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego informuje, że nie przyjmuje bezpośrednio interesantów.

Przyjmowanie do badań próbek wody, żywności oraz materiału do badań biologicznych (kał) odbywa się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

W SPRAWACH URZĘDOWYCH W GODZINACH 700-1435  PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY:

Będzin:

32 360-27-48        32 267-34-25
32 360-27-90        32 267-36-57

Dąbrowa Górnicza:

32 262-38-12, 795-513-569, 536-746-412

Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej na temat koronowirusa w godzinach 700-2000

tel. (32) 262-38-12; 536-746-412

ELEKTRONICZNY: E-MAIL: psse.dabrowagornicza@pis.gov.pl
ePUAP: /psse_dg/SkrytkaESP

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, iż nie wydaje zaświadczeń dotyczących odbywania obowiązkowej kwarantanny - dotyczy to osób, które odbywają kwarantannę po przekroczeniu granic Rzeczypospolitej Polskiej jak również domowników osób objętych obowiązkiem kwarantanny w związku z bezpośrednim kontaktem z chorym na Covid-19.

 Decyzję o nałożeniu obowiązku kwarantanny otrzymuje osoba, która miała bezpośredni kontakt z osobą chorą na Covid-19.


 

Pozostałe osoby, które w świetle obowiązujących przepisów, odbywają obowiązkową kwarantannę, w przypadku konieczności przedłożenia dokumentu pracodawcy powinny wykorzystać Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy/na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego - dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu PIS w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

  •     w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
  •     masz podwyższoną temperaturę,
  •     kaszlesz i masz duszności.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

  •     bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

  LUB

  • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?
Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Najważniejsze informacje dotyczące koronowirusa znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

Powiększ zdjęcie logo%20pis
4 lipca 2020

Informacja z dnia 4 lipca 2020 roku, godzina 10:30 związana z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w Dąbrowie Górniczej i powiecie będzińskim

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie nadzorowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej - Dąbrowa Górnicza, powiat będziński

- liczba osób poddana kwarantannie z nałożoną decyzją administracyjną – 31
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – 8
- liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 228
- liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 254
- liczba ozdrowieńców - 228
- liczba zgonów - 6

Czytaj więcej o: Informacja z dnia 4 lipca 2020 roku, godzina 10:30 związana z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w Dąbrowie Górniczej i powiecie będzińskim
Powiększ zdjęcie logo%20pis
9 czerwca 2020

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS

Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Czytaj więcej o: Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS
Powiększ zdjęcie logo%20pis
Powiększ zdjęcie logo%20pis
20 maja 2020

Kontrole urzędowe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2020/466 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (CoVID019) kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe mogą być przeprowadzane przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Dąbrowie Górniczej za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość.

Czytaj więcej o: Kontrole urzędowe
Powiększ zdjęcie logo%20pis
18 maja 2020

Wytyczne MRiRW i GIS

dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Czytaj więcej o: Wytyczne MRiRW i GIS
Powiększ zdjęcie logo%20pis
14 maja 2020

Koronawirus - pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań dotyczących koronawirusa zachęcamy do odwiedzenia strony, na której zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Czytaj więcej o: Koronawirus - pytania i odpowiedzi
Powiększ zdjęcie ikona%20info
14 maja 2020

Mycie i dezynfekcja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

w obiektach użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych  obiektów  handlowych

Informacja przygotowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Czytaj więcej o: Mycie i dezynfekcja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych
Powiększ zdjęcie logo%20pis